Φόρτωση ...

Σωστό μέγεθος καλσόν

Στο πίσω μέρος κάθε συσκευασίας υπάρχει ένας πίνακας. Στον κάθετο άξονα αναγράφεται το ύψος. Στον οριζόντιο το βάρος. Βρίσκεται το ύψος σας στον κάθετο άξονα και τραβάτε νοητά μια κάθετη στον άξονα γραμμή. Έπειτα βρίσκεται το βάρος σας στον οριζόντιο άξονα και τραβάτε νοητά μια κάθετη στον άξονα γραμμή. Το σημείο που ενώνονται οι γραμμές δείχνει το μέγεθός σας.